Δωρεάν Δοκιμή

Capital B.O.S

Δοκιμάστε το Εντελώς Δωρεάν!

Ανακαλύψτε και εσείς το δυναμικό περιβάλλον εργασίας και τις ισχυρές δυνατότητες του νέου συστήματος λογισμικού της UNISOFT, εντελώς δωρεάν. Βελτιστοποιήστε τη συνολική λειτουργία της επιχείρησής σας με μία εύχρηστη εφαρμογή, πλήρως απαλλαγμένη από τη δυσχρηστία των παραδοσιακών συστημάτων ERP και CRM.

 

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας που ακολουθεί. Στο email που θα μας υποδείξετε, θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες για τη δωρεάν, δοκιμαστική χρήση του συστήματος.

Required
Required
Required
Required
Required
Required

Capital B.O.S Commercial

Λειτουργικότητα: Διαχείριση & Έλεγχος Αποθεμάτων, Αποθηκευτικοί Χώροι, Εναλλακτικά Είδη, Σετ Ειδών, Διαχείριση Υπηρεσιών, Διαχείριση Δαπανών, Διαχείριση Πελατών, Διαχείριση Προμηθευτών, Τιμοκατάλογοι Ειδών, Παραστατικά Πώλησης-Αγορών, Πωλήσεις Λιανικής, Παραστατικά Δαπανών, Παραστατικά Ταμείου, Τράπεζες & Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Ειδικοί Λογαριασμοί, Διαχείριση Αξιογράφων, Εμπορική Κοστολόγηση, Basic C.R.M., Basic Reports

Πρόσθετες Ενότητες:Έσοδα-Έξοδα, Γενική Λογιστική, Χρώμα-Μέγεθος, Παρτίδες, Serial Numbers, Ειδικές Διαχειρίσεις (Πόντων, Συσκευασιών, Πετρελαίου Θέρμανσης, Φυτοφαρμάκων, Ταμειακών, VOIP Τηλεφωνικών Κλήσεων), Advanced Reports, Touch Screen, Mobile Applications

Capital B.O.S Business

Λειτουργικότητα: Διαχείριση & Έλεγχος Αποθεμάτων, Αποθηκευτικοί Χώροι, Εναλλακτικά Είδη, Είδη Αποκλειστικότητας, Σετ Ειδών, Εναλλακτικές Τιμές, Τιμές κατά Υποκατάστημα, Διαχείριση Υπηρεσιών, Διαχείριση Δαπανών, Διαχείριση Πελατών, Διαχείριση Προμηθευτών, Ανθρώπινοι Πόροι, Τιμοκατάλογοι Ειδών, Παραστατικά Πώλησης-Αγορών, Πωλήσεις Λιανικής, Παραστατικά Δαπανών, Παραστατικά Ταμείου, Τράπεζες & Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Ειδικοί Λογαριασμοί, Διαχείριση Αξιογράφων, Εμπορική Κοστολόγηση, Basic C.R.M., Basic Reports

Πρόσθετες Ενότητες: Έσοδα-Έξοδα, Γενική Λογιστική, Πάγια, Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Παραγωγής, Βιομηχανική Κοστολόγηση, Προγραμματισμός Παραγωγής (M.R.P. II), Κοστολόγηση Διαδικασιών, Χρώμα-Μέγεθος, Παρτίδες, Serial Numbers, Διαχείριση Έργων, Διαχείριση Εξοπλισμού, Διεθνείς Συναλλαγές, Διαχείριση Προϋπολογισμών, Διαχείριση Service, Ειδικές Διαχειρίσεις (Πόντων, Συσκευασιών, Πετρελαίου Θέρμανσης, Φυτοφαρμάκων, Ταμειακών, VOIP